• DSC 0718
  • DSC 0767
  • DSC 3515
  • DSC 0792
  • DSC 3562
  • DSC 3524
  • DSC 0726
  • DSC 0720
  • DSC 0710

Vzdálenost: do 30 minut autem

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca.

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, Průhonický park a zámek se stal Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.


Průhonický zámek pohledem z parku

Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.

Průhonický park a zámek
Jeden z prohlídkových okruhů


Velké nádvoří s kašnou

Průhonický zámek získal současný vzhled koncem 19. století. Jižní křídlo zámku, tzv. Malý zámek, bylo přestavěno při celkové úpravě z bývalého předzámeckého pivovaru. Jeho severní fronta je přizpůsobena fasádě románské, jižní nese otevřenou terasu na Podzámecký rybník, je opatřena řadou štítů, odvozených volně z motivů Valdštejnského paláce v Praze.

Velký zámek přestavěný z původní tvrze má dnes půdorys do podkovy, neboť architekt Stibral vyboural část jižního křídla a otevřel dvůr terasou nad rybníkem, ze které je krásný výhled do parku. Zbytek přestavěl a zvýšil a umístil zde rytířský sál s kasetovým stropem. Průčelí Velkého zámku nebylo proti dřívějšímu stavu podstatně pozměněno. Ústřední průčelí, zakončené původně jednoduchým trojúhelníkovým štítem, byl sice obohacen složitou nadstavbou s figurou Assunty v lodžii s věžičkami po stranách a s lucernou na vrcholu, ale členění zdiva bylo ponecháno v původním stavu. Vrata uzavírající bránu do zámeckého nádvoří jsou bohatě zdobena.

Zámecké sklepy, vytesané ve skále, jsou zčásti rekonstruované a v části vyzdobeny drobnějšími Schwaigrovými freskami.

Vnitřní prostory zámku jsou nové, naposledy rekonstruované v r. 2010, ze starších dob se tu uchovala jen dvoje kamna. Jedna jsou barokní (v Modrém salonku), z plasticky zdobených a pestře polévaných kachlů, druhá z konce XVIII. století, z kachlů plochých, bílých a zdobených figurálním dekorem (v Zrcadlovém salonku).

Více informací na: www.pruhonickypark.cz