• DSC 3524
  • DSC 3515
  • DSC 0720
  • DSC 0792
  • DSC 0710
  • DSC 0726
  • DSC 0718
  • DSC 3562
  • DSC 0767

Vzdálenost: v místě

To, že za skromným městem, se skrývá skoro tisíciletá historie, dokládá také rekonstruovaný zámek. Hrad Škvorec byl založen už roku 1279 královským komořím Domaslavem.

Hrad Škvorec byl založen už roku 1279 královským komořím Domaslavem. Z této doby se v areálu zámku dochovala hradní studna a část hlavní hradby se zbytky raně gotického paláce a bergfritu. Od dob Domaslava se v držení zámku vystřídala celá řada majitelů, za nichž byl zámek přestavěn na renesanční. Mezi známé obyvatele zámku patřili Olbramovici pražští, Klinštejnové, Smiřičtí a Albrecht z Valdštejna, jenž hrad a panství prodal roku 1623 Liechtensteinům.

Útok švédských vojsk dne 27. listopadu 1639 na dlouhou dobu změnil vzhled zámku, který vydrancovali a poté zapálili.


Pohled na vstupní bránu

V 17. století se zámku ujala Marie Terezie, kněžna Savojská rozená Lichtenštejnská. Do roku 1850 byla severní část v přízemí klenuta, proto tu bývalo vězení. Ve své světnici, která se nacházela nad vězením, kněžna strávila bezmála půl století. Její dobročinná povaha prospěla nejen stavu zámku, ale pozvedla i okolí. Za její podpory v okolí vznikla řada špitálů, kostelů a far. Smrt kněžny v roce 1772 přinesla zkázu i zámku, začal chátrat a zpustl. V následujících letech byl z velké části rozebrán a na místě gotického paláce byla na konci 19. století postavena škola.

Druhým osudovým zachráncem zámku před jeho zánikem se stál ruský šlechtic z rodu Nostic Dmitrii Eremeev a jeho manželka Monika Eremeeva rozená Salvatore, pocházející ze šlechtické rodiny z Florencie a severoitalského panství Campoli. Rekonstrukce začala v roce 2008 a trvá až dodnes. Už po uplynutí roku byla dokončena rekonstrukce věže, dostavěny chybějící části zdi a pořízena nová kopule s bicími hodinami.

Pod mostem se nachází malá kavárna, která je obsluhována příležitostně samotným majitelem a zve k odpočinku v zámeckých zahradách.

Zámek není veřejně přístupný, ale pro skupiny je možné objednat soukromou prohlídku zámku a další doprovodné služby spojené s ochutnáním italských specialit. Majitelka, paní Monika Salvatore, vede kuchařskou akademii, která je umístěná ve spodních patrech zámku.

Více informací na: www.savoia.cz


Zámecká zahrada