• DSC 0718
  • DSC 0726
  • DSC 0792
  • DSC 3562
  • DSC 3524
  • DSC 0710
  • DSC 0720
  • DSC 0767
  • DSC 3515

Vzdálenost: do 60 minut autem

Významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších českých královských měst.

Necelých 60 minut autem se více než vyplatí, Kutná Hora nabízí převážně kulturní ale i gastronomické zážitky.


Pohled na Kutnou Horu od Chrámu sv. Barbory, vlevo Jezuitská kolej

Chrám sv. Barbory

Klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách, je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti svých tvůrců. Chrám je zasvěcen panně Barboře, raně křesťanské mučednici, která je vzývána jako pomocnice v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků.
Počátky stavby, které sahají do druhé poloviny 14. století, jsou spojeny s věhlasnou parléřovskou hutí. Na její činnost navázala svou prací řada dalších geniálních umělců a stavitelů, mimo jiné i slavný Benedikt Ried. Ten je autorem tzv. empory (vnitřní galerie v patře katedrály), koncepce nezaměnitelných stanových střech a pochopitelně krouženého zaklenutí hlavního prostoru chrámu. V polovině 16. století, když v kutnohorských dolech došlo stříbro, musela být stavba provizorně ukončena. Následující staletí přinesla vlnu rekonstrukcí a výměn inventáře zejména v barokním duchu. Současná podoba chrámu je z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace a celková obnova chrámu.

Kostnice

Římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí je spolu s katedrálním chrámem Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele – součástí bývalého cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného již v roce 1142. Hřbitovní kostel je dvoupodlažní stavba karnerového typu ze 14. století. Na sedleckém hřbitově byla v roce 1278 podle pověsti rozprášena hlína, kterou přivezli mniši z Jeruzaléma, a hřbitov se tak stal nejstarším "Svatým polem" ve střední Evropě a vyhledávaným pohřebištěm. Po morové ráně roku 1318 bylo v Sedlci pochováno přes 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. Podle dochovaných pramenů sedlecký hřbitov zabíral plochu 35 tisíc m2. Na konci 15. století došlo ke zrušení většiny hrobů. Exhumované kosterní ostatky cca 40.000 zemřelých byly uloženy do spodní kaple kostela, kde je dle pověsti poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

Josefínské reformy vedly na konci 18. století ke zrušení opatství a kostel se dostal do držení rodu Schwarzenbergů z Orlíka, kteří nechali původní barokní kosterní výzdobu vytvořenou pravděpodobně dle návrhu geniálního architekta J. B. Santiniho Aichla opravit a dotvořit svým řezbářem a stavebním mistrem Františkem Rintem (1870). Hřbitovní kostel s kostnicí je unikátní kulturní a historickou památkou. V současnosti prochází naklánějící se budova kostela celkovou náročnou opravou.

Jezuitská kolej (GASK)

Galerie Středočeského kraje sídlí v jedinečných prostorách bývalé Jezuitské koleje. Objekt Jezuitské koleje představuje výrazný prvek raně barokní architektury ovlivněné italským stavitelstvím. Byl prohlášen národní kulturní památkou a zapsán do Seznamu kulturního světového dědictví UNESCO.

Český stát, posléze Středočeský kraj se v zájmu podpory kultury a cestovního ruchu v regionu rozhodl tento jedinečný historický skvost zrekonstruovat. Rekonstrukce probíhala ve dvou fázích. Cílem bylo vytvořit uměleckou instituci coby místo vzájemného setkávání. Celkové náklady byly financovány z prostředků Evropské unie (regionální operační programy) a Středočeského kraje. GASK je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.

Kutná Hora je doslova protkána historickými stavbami, objevte také další památky tohoto poutavého města a svůj výlet oživte také na návštěvou moderních restaurací, bister a cukráren, které najdete pomalu na každém rohu. A v těsné blízkosti Chrámu svaté Barbory zrají hrozny místního vinařství.

Více informací: www.kutnahora.cz


Kostnice - Sedlec