• DSC 0720
  • DSC 0792
  • DSC 3562
  • DSC 0718
  • DSC 0726
  • DSC 0767
  • DSC 3524
  • DSC 0710
  • DSC 3515

Vzdálenost: do 30 minut

Na objevení všech krás a zákoutí Prahy Vám jeden den stačit nebude. Využijte snadné dostupnosti vlakem z Úval až do centra hlavního města za 20 minut.

Svůj čas v metropoli přizpůsobte vlastním preferencím. Ať už Vás baví památky, dobré jídlo, kultura nebo procházky, na výběr máte nekonečno možností.


Pohled na Pražský Hrad s Katedrálou sv. Víta

Pražský Hrad, Katedráls sv. Víta a Zlatá ulička

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad stojící nad řekou Vltavou v centru Prahy. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské.

Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z hradiště založeného v 9. století, se svými rozměry 570 m délky a 128 m šířky je jeden z největších hradních komplexů na světě. Je považován nejen za symbol města, ale i české státnosti a podle Guinessovy knihy rekordů za největší starobylý hrad na světě. Také je největší doposud obývaný hrad na světě, hned za ním je anglický Windsor.

Součástí hradu je katedrála svatého Víta, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Kromě mnohých českých panovníků (včetně čtyř císařů), pražských biskupů a arcibiskupů, duchovních, šlechticů i jiných lidí spjatých s pražským dvorem jsou v katedrále pochováni i někteří světci – velká část českých zemských patronů (sv. Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund nebo Jan Nepomucký). Jsou zde také uloženy české korunovační klenoty.

Zlatá ulička na Pražském hradě se nachází mezi zdí jeho severního opevnění a starým purkrabstvím. Domky vestavěné od konce 16. století do výklenků hradby byly obývány především v době vlády Rudolfa II. alchymisty, astronomy a umělci. V současné době jsou zde galerie, originální krámky a expozice. Celá ulička se těší velké oblibě turistů, snad i pro svůj pohádkový vzhled vybledlých pastelových tónů, maličkých oken a dveří, nízkých střech a množství komínů.

Karlův most

Karlův most spojuje Malou stranu se Starým městem a je tak rušnou spojnicí mezi Staroměstským náměstím a cestou na Pražský hrad. Nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Praha se i díky kamennému mostu stala významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách. Od konce 17. století bylo na most postupně umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí obklopují historické stavby, z nichž jednoznačně vyniká Staroměstská radnice se světoznámým orlojem, Týnský chrám, husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských a dům „U Kamenného zvonu“. Uprostřed náměstí stojí pomník mistra Jana Husa. Kromě běžných dnů Staroměstské náměstí ožívá také během svátků, vyhlášené jsou například tradiční Vánoční trhy, které promění ráz celého náměstí v pohádkovou krajinu.


Orloj

Vyšehrad

Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Dnes parkově upravený a veřejně přístupný areál je od roku 1962 národní kulturní památkou. K Vyšehradu se váže řada pověstí a bájí, založil jej prý bájný kníže Krok. Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Koncem 11. století zde sídlil první český král Vratislav II.


Vyšehrad

Petřín

Petřínská rozhledna stojící na vrchu není jediným lákadlem. Třešňové sady, parková úprava a výhledy na celou Prahu do těchto míst přivedou řadu návštěvníků. Oblíbená je i lanovka na vrchol.

Petřínská rozhledna Praha
Petřínská rozhledna

Národní divadlo

Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě, je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického.

Národní divadlo navazovalo na činnost Prozatímního divadla a otevřelo se roku 1881, resp. znovu po požáru roku 1883. Dnes kromě scény v hlavní budově spadá pod Národní divadlo ještě sousední Nová scéna, Stavovské divadlo a Státní opera. Soubory Národního divadla jsou rozděleny na Činohru, Operu, Balet a Laternu magiku. Z bohatého programu různých žánrů si jistě vybere každý.

Více informací k programu na: www.narodni-divadlo.cz/cs

Galerie a muzea

Národní galerie spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku. Galerie vznikla ze soukromě iniciované obrazárny, která od konce 18. století veřejně vystavovala původně zapůjčené obrazy, současný charakter získala v 1. polovině 20. století. Umění ze svých sbírek vystavuje ve stálých expozicích a pořádaných výstavách v několika budovách v Praze i mimo ni, které jsou všechny významnými kulturními památkami. Každá z níže uvedených budou představuje umění jiné doby.

Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47 Praha 7), Šternberský palác (Hradčanské náměstí 15, Praha 1), Schwarzenberský palác (Hradčanské náměstí 2, Praha 1), Salmovský palác (Hradčanské náměstí 1, Praha 1), Palác Kinských (Staroměstské náměstí 12, Praha 1), Klášter sv. Anežky České ( U Milosrdných 17, Praha 1), Valdštejnská jízdárna (Valdštejnská 3, Praha 1)

Více informací na: www.ngprague.cz

Národní muzeum Bylo založeno v roce 1818 a je zaměřeno na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika) a uměleckých. Národní muzeum sídlí v monumentální novorenesanční historické hlavní budově v horní části Václavského náměstí v Praze. V roce 2018 prošlo muzeum významnou rekonstrukcí.

Více informací na: www.nm.cz

Zoologická zahrada

Pražská zoo s moderními pavilony a expozicemi, se snaží představovat zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. Podílí se na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a u některých vede jejich celosvětové plemenné knihy.

V pražské zoo bylo k 31. prosinci 2018 chováno 5049 zvířat v 676 druzích.

V roce 2007 byla prestižním časopisem Forbes Traveler zařazena mezi osm nejlepších zoo na světě. V roce 2015 se podle hodnocení uživatelů serveru TripAdvisor umístila mezi světovými zoo na 4. místě. Přesvědčte se sami.

Pavilon slonů v zoo praha
Pavilon slonů

Více informací na: www.zoopraha.cz

Festivaly a události

Praha je dějištěm mnoha společenských, kulturních i zábavních akcích. Z těch nejnavštěvovanějších můžeme zmínit festival Mezi Ploty, Pražské Jaro, Letní shakespearovské slavnosti, Prague Food Festival nebo populární sobotní farmářské trhy na pražské náplavce a mnohem více.


Farmářské trhy na náplavce