• DSC 0767
  • DSC 0720
  • DSC 0718
  • DSC 3515
  • DSC 3524
  • DSC 0792
  • DSC 0710
  • DSC 0726
  • DSC 3562

Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přihrávat videa, sdílet obsah apod.)

Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.

Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.

Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme cookies první strany pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a cookies třetích stran společností Google a Facebook pro správu měřicích kódů, vyhodnocení našich kampaní, anonymní cílení na uživatele, personalizaci reklam a generování anonymních statistik o používání webu. 

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android – různé prohlížeče

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.